بلاگ پاشا

تصاویر و دست نوشته های دلخواه خودم

بلاگ پاشا

تصاویر و دست نوشته های دلخواه خودم

در تهران زندگی میکنم در کنار بقیه آدمها.توی شلوغی و دود زیبایی هایی هم وجود دارد که روزانه از کنارشان چندین بار رد میشیم.کافیه که کمی دقت کنیم تا بیشتر لذت ببریم و کمتر حس بد بیاد سراغمون.