بلاگ پاشا

تصاویر و دست نوشته های دلخواه خودم

بلاگ پاشا

تصاویر و دست نوشته های دلخواه خودم

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۹ آبان ۹۷ ، ۲۳:۱۸
پاشا ...

گل

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۳۰ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۱۶
پاشا ...


گل کوچک

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۸
پاشا ...


دیوار نویسی

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۷ شهریور ۹۶ ، ۱۴:۵۷
پاشا ...


گربه

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۴۰
پاشا ...


گل

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۶ شهریور ۹۶ ، ۱۵:۳۴
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۲۶
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۲۵
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۲۴
پاشا ...

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۲۲
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۲۰
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۶
پاشا ...


۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۶
پاشا ...
۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۵
پاشا ...

۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۱۴
پاشا ...

۲ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۵ شهریور ۹۶ ، ۱۶:۰۸
پاشا ...